Επιλέξτε Garage Door ή Shutter

  • 01 garage doors
  • 02 rolex shutters

Rolex Shutters

  • Περσίδες Αλουμινίου Πολυουρεθάνης 45 και 53 χιλιοστών
  • Αυξημένη Ασφάλεια
  • Θερμομόνωση και Ηχομόνωση
  • Ηλιακή Προστασία
  • Χειροκίνητη και Ηλεκτροκίνητη λειτουργία
  • Διάφοροι Χρωματισμοί και Απομιμήσεις Ξύλου
  • Χρήση Εξωτερικού Κουτιού
  • Χρήση Αόρατου Κουτιού«Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία».