Επιλέξτε Τύπο External Blind

  • round-c
  • round-s
  • round-z
  • round-protal
  • round-c
  • round-s
  • round-z
  • round-protal

External Blinds

Εξωτερικές Περσίδες

Εξωτερικές οριζόντιες περσίδες αλουμινίου δυνατού προφίλ τύπου "C" - "Z" - "S" και "PROTAL". Η σωστή λύση για τη δημιουργία βιοκλιματικών συνθηκών στο χώρο. Τέλεια εφαρμογή για απόλυτα ελεγχόμενη σκίαση και ορατότητα«Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία».