Επιλέξτε Τύπο External Blind

 • round-c
 • round-s
 • round-z
 • round-protal
 • round-c
 • round-s
 • round-z
 • round-protal

External Blinds - Protal Type

Περσίδες αλουμινίου πολύ δυνατού προφίλ που συνδυάζει τη σωστή σκίαση με την ασφάλεια στο χώρο

 • Πλάτος Περσίδας 96 χιλιοστά
 • Περιστροφή Περσίδων για Ελεγχόμενη Σκίαση
 • Κίνηση Περσίδων με τη χρήση Ανοξείδωτης Καδένας
 • Δυνατότητα αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ρύθμιση του φωτός
 • Μείωση του εξωτερικόυ θορύβου
 • Μεγάλη γκάμα χρωμάτων (RAL colors)
 • Χειροκίνητη και Ηλεκτροκίνητη Λειτουργία«Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία».