Επιλέξτε Garage Door ή Shutter

  • 01 garage doors
  • 02 rolex shutters

Garage Doors

 

  • Περσίδες Αλουμινίου Πολυουρεθάνης 77 χιλιοστών
  • Αυξημένη Ασφάλεια
  • Θερμομόνωση και Ηχομόνωση
  • Ηλεκτροκίνητη λειτουργία (Χειροκίνητη Δυνατότητα)
  • Διάφοροι Χρωματισμοί
  • Χρήση Κουτιού«Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία».